Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ändringar av byggnadens konstruktion eller planlösning

För att göra ingrepp i byggnadens bärande konstruktion behöver du göra en anmälan. Det kan till exempel röra sig om ett upptag i en vägg för att få in stora fönsterpartier eller för att göra ett upptag i väggen till en ny utbyggnad. Du måste även göra en anmälan vid väsentliga ändringar i planlösningen. Det kan till exempel handla om att en lokal med öppen planlösning delas av för att bilda kontorsrum

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

 • Anmälan om ändring
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning som redovisar befintligt utseende, skala 1:100 (vid planändring)
 • Planritning som redovisar nytt utseende, skala 1:100 (vid planändring)
 • Fasadritning som redovisar befintligt utseende, skala 1:100 (vid planändring om även fasaden påverkas)
 • Fasadritning som redovisar nytt utseende, skala 1:100 (vid planändring om även fasaden påverkas)
 • Konstruktionsritningar som visar befintligt utseende, skala 1:50
 • Konstruktionsritningar som visar nytt utseende, skala 1:50

Vid större åtgärder av ändringar i planlösningen behöver du även lämna in:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Gör en anmälan digitalt via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: