Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Anmälan - åtgärder som inte kräver bygglov

Alla åtgärder kräver inte att du ansöker om lov. Istället kan du behöva göra en anmälan för att få startbesked. Du behöver bland annat göra en anmälan för att få installera eller ändra en eldstad, utföra åtgärder enligt attefallsreglerna och riva utanför detaljplan.

Oavsett om du äger ett bostadshus eller bedriver en verksamhet så behöver du göra en anmälan för en mängd olika åtgärder. Ett beslut för ärenden som kräver anmälan ger dig ett startbesked. Det innebär att du får påbörja åtgärden du planerar.

Vanliga åtgärder som kräver anmälan

Här kan du läsa mer om några vanliga åtgärder som kräver anmälan och vilka handlingar du behöver skicka in:

Attefallsåtgärder

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal

Installation eller ändring av ventilation

Ändring av byggnadens konstruktion eller planlösning

Solceller

Rivning (utanför detaljplanelagt område)

Ändringar av vatten och avlopp (VA)

Ändringar i brandskyddet av en byggnad

Även alla typer av undantag i plan- och bygglagen som berör ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde kräver anmälan.

Lämna in din anmälan digitalt

Du kan lämna in din anmälan digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Därefter följer du formuläret och fyller i det som efterfrågas.

Om du inte kan göra din anmälan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan". Du skickar sedan in din anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Mellan den 23/6 – 5/8 har vi endast telefontid mellan 10:00 – 12:00

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: