Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Vi kontrollerar bland annat att man följer de regler som finns kring ventilationskontroll.

Att din bostad har en bra ventilation är viktigt för att du och din bostad ska må bra. För att kontrollera att ventilationen fungerar bra ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras regelbundet.

Ventilationskontrollen får bara göras av en certifierad sakkunnig kontrollant. Men det är fastighetsägaren som ska se till att ventilationskontrollen blir gjord. På Boverkets webbplats kan du söka efter certfierade kontrollanter.

Hitta certifierade personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ventilationen ser till att föroreningar förs bort så att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Om ventilationen är dålig kan du känna dig trött och ha svårt att koncentrera dig. Ventilation behövs även för att byggnaden inte ska ta skada av fukt och mögel. Därför är det viktigt att kontrollera ventilationen så att den fungerar på ett bra sätt.

Kontrollintervall

Hur ofta en byggnad ska kontrolleras beror på vad det är för byggnad och vad för typ av ventilation den använder. Nedan kan du se hur kontrollintervallen ser ut:

1. Förskola, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX och FTX-ventilation – 3 år.

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation – 3 år.

3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation – 6 år.

4. En- och bostadshus med FX, FT, FTX-ventilation – endast kontroll för nybyggnad eller nyinstallation.

Om fastighetsägaren inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller om en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuellt.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: