Ventilation

Att din bostad har en bra ventilation är viktigt för att du och din bostad ska må bra. För att kontrollera att ventilationen fungerar bra ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras regelbundet. Det är fastighetsägaren som ska se till att ventilationskontrollen blir gjord.

Varför ska ventilationen kontrolleras?

Ventilationen ser till att föroreningar förs bort så att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Om ventilationen är dålig kan du känna dig trött och ha svårt att koncentrera dig. Ventilation behövs även för att byggnaden inte ska ta skada av fukt och mögel.

Därför är det viktigt att kontrollera ventilationen så att den fungerar på ett bra sätt. Denna kontroll ska utföras av en sakkunnig kontrollant.

Hur ofta ska en byggnad kontrolleras?

Hur ofta en byggnad ska kontrolleras beror på vad det är för byggnad och vad för typ av ventilation den använder. Nedan kan du se hur kontrollintervallen ser ut:

1. Förskola, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX och FTX-ventilation – 3 år.

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation – 3 år.

3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation – 6 år.

4. En- och bostadshus med FX, FT, FTX-ventilation – endast kontroll för nybyggnad eller nyinstallation.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att reglerna följs

Miljö- och byggnadsförvaltningen bevakar att de regler som finns kring ventilationskontrollen följs. Om fastighetsägaren inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller om en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuellt.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 52 och vecka 1 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-07