Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, luften, grundvattnet och byggnadsmaterial. När vi andas in radonhaltig luft kan våra luftvägar och lungor skadas. Radon varken syns, luktar eller smakar. Därför är radonmätning det enda sättet att upptäcka radon.

Hur mäter jag radon?

Det är enkelt att mäta radon och du kan göra det själv. Mätsäsongen för radon startar den 1 oktober och pågår till den 30 april. Mätningen ska göras under minst två månader men helst tre för att få ett årsmedelvärde. Mätdosorna ska placeras i minst två bostadsrum, där ni som bor i hushållet vistas mest, men inte badrum, förråd eller tvättstuga. Dosorna ska vara placerade på alla våningsplan med boutrymmen.

Hur beställer jag en radonmätning?

Du kan beställa en radonmätning genom miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du vill beställa en mätning kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen på 0495-24 14 00 eller miljo.bygg@hultsfred.se. När du har gjort beställningen tar det upp till en vecka innan du får dosorna.

Hur mycket kostar en radonmätning?

Nedan ser du hur mycket en radonmätning kostar om du beställer genom miljö- och byggnadsförvaltningen:

Priser radonmätning

Beskrivning

Pris

Flerbostadshus som beställer mer än ett mätpaket

525 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två detektorer

Villor

550 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två detektorer

Extra detektorer

262,50 kronor, inklusive moms, per extra detektor

För att få ett snabbt och ungefärligt värde, till exempel om du ska köpa hus, kan du göra en korttidsmätning. Vill du göra en korttidsmätning kostar det:

700 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två detektorer.

350 kronor, inklusive moms, per extra detektor

Kom ihåg att korttidsmätningen är rådgivande. Långtidsmätningen är det enda säkra alternativet.

Vad kan jag göra om radonhalten är för hög?

Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ bör du sanera ditt hus. För att kunna välja rätt åtgärd behöver du veta varifrån radonet kommer. Det finns certifierade radonkonsulter som kan hjälpa dig med detta. Boverket har ett register där du kan söka efter certifierade radonkonsulter:

Boverkets register över certifierade personer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I sökfunktionen väljer du "Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)” och sedan aktuellt län. Du får sedan klicka på namnen som visas i sökresultatet och kolla om de har behörighetsnivå "K". Det betyder att de har kunskap om radonmätningar och möjliga radonåtgärder.

Du kan även hitta företag som arbetar med radonsanering på webbplatsen för Svensk Radonförening.

Svensk Radonförening.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan ansöka om radonbidrag

Sedan den 1 juli 2018 kan du ansöka om bidrag för radonsanering. Bidraget riktar sig till småhusägare som är i behov av radonsanering.

Du ansöker om bidrag på Boverkets webbplats, men det är länsstyrelsen som handlägger din ansökan och beslutar om bidrag. Du kan inte få bidrag för åtgärder som är påbörjade innan ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Mer information om radonbidraget på Boverkets webbplats.

Ansökan om radonbidrag på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem har ansvar för att mäta radon?

Flerbostadshus

I flerbostadshus är det fastighetsägaren som ska se till att radonhalterna inte överstiger gränsvärdena. Fastighetsägaren ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet. Radon ingår i egenkontrollen. Har inte fastigheten blivit undersökt kan det vara dags att göra det. Om radonhalten i inomhusluften ligger under gränsvärdet behöver inga åtgärder vidtas. Om det ligger över kan det åtgärdas förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt.

Nytt hus

Om du ska köpa ett hus måste du själv ta reda på om det finns problem med radon eftersom radon inte är ett dolt fel. Säljare och mäklare har en skyldighet att upplysa dig om eventuella radonproblem som de har kännedom om. Har ingen mätning utförts kan du begära att köpekontraktet ska ha en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för eventuell sanering ska fördelas.

Ska du bygga ett nytt hus? Glöm då inte att kontrollera marken innan du bygger.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-08-27