Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Luften utomhus

Att luften är av god kvalitet är viktigt för vår hälsa och vårt klimat. Luftföroreningar kan leda till nedsatt lungfunktion och astma men också sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar. Föroreningar bidrar även till klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonlagret.

Vimmerby kommun är medlem i Kalmar läns luftvårdsförbund som verkar för en bättre luft i Kalmar län. I samarbete med luftvårdsförbundet genomför vi årliga mätningar av luftföroreningar och dess effekter. Resultatet från mätningarna kan du hitta i Nationella emissionsdatabasen eller i IVL:s årliga rapporteringar. Länkar hittar du längre ned på sidan.

Tips på hur du kan bidra till friskare luft

Vi kan alla göra något för att förbättra luftkvalitén. Här får du tips på vad du kan göra för en friskare luft:

  • Använd bilen så lite som möjligt, välj cykeln eller åk kollektivt istället.
  • Använd motorvärmare och dubbfria däck.
  • Undvik tomgångskörning! I Vimmerby kommun får du inte låta bilen gå på tomgång i mer än en minut. Du kan läsa mer om det i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.
  • Lär dig Ecodriving. Ecodriving handlar om att köra ekonomiskt, sparsamt och miljövänligt.
  • Elda inte avfall eller trädgårdsavfall! Det är förbjudet att elda avfall och det finns regler kring eldning av trädgårdsavfall. Du kan läsa mer om detta på våra sidor om eldning av avfall och eldning av trädgårdsavfall och ris.
  • Elda enbart med ren och torr ved om du har en eldstad. På vår sida om vedeldning får du mer tips kring vad du ska tänka på när du eldar.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: