Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Systematiskt brandskyddsarbete

I och med lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) som trädde i kraft 1 januari 2004 förtydligas det ansvar för brandskyddet man har som ägare och nyttjanderättshavare.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att ha en jämn och hög nivå på brandskyddet i en anläggning behöver tekniken kontrolleras och brandskyddsorganisationen uppdateras regelbundet.

Att vi från räddnigstjänsten kommer och kontrollerar brandskyddet en gång per år - eller i vissa fall vart annat eller vart fjärde år - är inte tillräckligt. Mycket kan gå sönder och sluta fungera under den tiden. Du som fastighetsägare och/eller hyresgäst måste därför regelbundet kontrollera och arbeta systematiskt med ditt brandskydd mellan räddningstjänstens besök.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan kräva en dokumentation som ska finnas hos er. Mer går att läsa i allmänna rådet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SRVFS 2004:3).

Skriftlig redogörelse

Som en del av din egenkontroll ska du som ägare till vissa anläggningar skicka in en skriftlig redogörelse över ditt brandskydd till räddningstjänsten. De nyttjanderättshavare som använder anläggningen ska hjälpa till med de delar som berör dem. Vid ägarbyte eller förändrad verksamhet skall en ny redogörelse sändas till räddningstjänsten. Mer om detta i MSBs föreskrifter (SRVFS 2003:10 och allmänna råd ( SRVFS 2004:4).

Skriftlig redogörelse och internkontroller finns att hämta via länk till höger.

Mallar för systematiskt brandskyddsarbete kan vi på räddningstjänsten hjälpa till med, så hör av er till oss.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0492-76 93 30 bemannad vardagar 07.00-16.00

Insatsledare / Tjänsteman i beredskap
070-297 25 08 bemannad dygnet runt

Vid akuta ärende ring 112

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: