Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Sotning

31% av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterde. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.

Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor reglerar detta.

Kontakt

Vimmerby Sotningsdistrikt AB

Telefon: 0492-105 90

Mobil: 070-290 11 35

Fax: 0492-129 19

E-post: info@vimmerbysotning.se

Hemsida: www.vimmerbysotning.se
Besöksadress: Rävbacksgatan 3A, 598 35 VIMMERBY

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: