Allmän brandkunskap

Kursen ger kunskap och utbildning om att förebygga och att agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Kursen innehåller både teori och praktik.

Kurstid

2-4 timmar

Innehåll

Brandförlopp, brandorsaker, brandförebyggande åtgärder, att larma, utrymning, brand i kläder, handbrandsläckare.

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2017-11-28