Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Allmän brandkunskap

Kursen ger kunskap och utbildning om att förebygga och att agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Kursen innehåller både teori och praktik.

Kurstid

2-4 timmar

Innehåll

Brandförlopp, brandorsaker, brandförebyggande åtgärder, att larma, utrymning, brand i kläder, handbrandsläckare.

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: