Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Allmän brandkunskap

Kursen ger kunskap och utbildning om att förebygga och att agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Kursen innehåller både teori och praktik.

Kurstid

2-4 timmar

Innehåll

Brandförlopp, brandorsaker, brandförebyggande åtgärder, att larma, utrymning, brand i kläder, handbrandsläckare.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0492-76 93 30 bemannad vardagar 07.00-16.00

Insatsledare / Tjänsteman i beredskap
070-297 25 08 bemannad dygnet runt

Vid akuta ärende ring 112

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: