Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

ABC-sjukvård och Första hjälpen

Kursens mål är att du som deltagare ska ha en handlingsberedskap för att kunna ge livräddande första hjälp.

Kurstid

4, 6 eller 8 timmar beroende på målgrupp

Innehåll

Uppträdande på olycksplats, åtgärder enligt ABC-principen, stoppa blödningar, första hjälpen vid medvetslöshet, framstupa sidoläge, konstgjord andning, cirkulationsstillestånd, psykiska reaktioner med mera.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0492-76 93 30 bemannad vardagar 07.00-16.00

Insatsledare / Tjänsteman i beredskap
070-297 25 08 bemannad dygnet runt

Vid akuta ärende ring 112

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: