Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

ABC-sjukvård och Första hjälpen

Kursens mål är att du som deltagare ska ha en handlingsberedskap för att kunna ge livräddande första hjälp.

Kurstid

4, 6 eller 8 timmar beroende på målgrupp

Innehåll

Uppträdande på olycksplats, åtgärder enligt ABC-principen, stoppa blödningar, första hjälpen vid medvetslöshet, framstupa sidoläge, konstgjord andning, cirkulationsstillestånd, psykiska reaktioner med mera.

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: