Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiva varor.

När behöver jag tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på mängd och typ av brandfarlig vara. Mängden är inte förbrukad mängd utan hur mycket som du hanterar eller lagrar som mest vid något tillfälle. Nedan ser du vilka gränsvärden som finns. Tänk på att när du överskrider gränsvärdet för en vara så måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar.

Gäller det en verksamhet är det den som bedriver verksamheten som ska söka tillstånd, inte fastighetsägaren. Du kan läsa mer om detta på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tabell som visar mängd brandfarlig vara som får hanteras utan tillstånd.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara". Du hittar blanketten längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till ansökan ska du också skicka in:

  • Situationsplan
  • Byggnadsritning
  • Anmälan om föreståndare av brandfarlig vara
  • Riskutredning
  • och ibland klassningsplan.

Du hittar blankett för anmälan om föreståndare av brandfarlig vara längre ned på sidan. Verksamheten ska också skicka in en anmälan om föreståndare till tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) innan anläggningen tas i drift. Om ni utser en ny föreståndare ska även detta anmälas till räddningstjänsten.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-08-11