Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Bostadsanpassning

Om du är funktionshindrad och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag hos oss. Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet. Bidraget är inte inkomstprövat.

När kan man få bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av bostaden vid alla typer av stadigvarande funktionshinder. Behovet ska styrkas genom ett medicinskt utlåtande från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person. Detta gäller för såväl egen bostad som för hyres- eller bostadsrätt. För att anpassa en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det måste dock alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. Åtgärden får inte heller vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Vissa villkor

Om du är funktionshindrad och ska byta bostad måste du tänka på att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till ditt funktionshinder. För att få bidrag vid byte av bostad krävs att det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassningsåtgärder. Vid nybyggnad ska huset utformas så att det är lämpligt för den funktionshindrade.

Hur ansöker jag?

Lämna ansökan och kompletterande handlingar lämnas till: Vimmerby kommun, Fastighetskontoret, samhällsbyggnadsavdelningen, 598 81 Vimmerby.

Har du frågor eller behöver hjälp med att fylla i din ansökan är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter i högermenyn. Vi prövar om åtgärderna är bidragsberättigade och om intyget tillräckligt styrker att åtgärden är nödvändig. Om sökanden inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas till länsrätten.

Du kan läsa mer om bostadsanpassning under länk till Bostadscenter.

Kontakt

Ann-Katrin Månsson

Administratör / Handläggare
Fastighetskontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 40
E-post: ann-katrin.mansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: