Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om tobaksförsäljningstillstånd. Vi tar också ut avgift för den tillsyn vi gör hos verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Avgift för ansökan om tillstånd

Vi tar ut en avgift på 5 237 kronor för att handlägga ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning.

Avgifter för tillsyn

Vi tar ut en fast årlig avgift för vår ordinarie tillsyn av verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgiften är 2 052 kronor.

För tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tar vi ut en timavgift på 1 026 kronor per timme.

Timavgift

Timavgiften är 1 026 kronor.

Ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

 

Byte av delägare/styrelse med 50% eller fler

5 237 kr

Byte av delägare/styrelse med mindre än 50%

2 619 kr

 

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 2021-12-20, KF § 147/2021.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2022-01-27, MBN § 15/2022. Det innebär att timavgiften är 1 026 kronor per timme och att avgiften för ansökan om tillstånd är 5 237 kronor. Avgifterna gäller från och med 2022-02-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: