Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om tobaksförsäljningstillstånd. Vi tar också ut avgift för den tillsyn vi gör hos verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Avgift för ansökan om tillstånd

Vi tar ut en avgift på 5 094 kronor för att handlägga ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning.

Avgifter för tillsyn

Vi tar ut en fast årlig avgift för vår ordinarie tillsyn av verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgiften är 998 kronor.

För tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tar vi ut en timavgift på 998 kronor per timme.

Timavgift

Timavgiften är 998 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 2019-02-25, KF § 26/2019.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2020-12-09, MBN § 193/2020. Det innebär att timavgiften är 998 kronor per timme och att avgiften för ansökan om tillstånd är 5 094 kronor. Avgifterna gäller från och med 2021-01-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: