Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om tobaksförsäljningstillstånd. Vi tar också ut avgift för den tillsyn vi gör hos verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Avgift för ansökan om tillstånd

Vi tar ut en avgift på 5 000 kronor för att handlägga ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning.

Avgifter för tillsyn

Vi tar ut en fast årlig avgift för vår ordinarie tillsyn av verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgiften är 979 kronor.

För tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tar vi ut en timavgift på 979 kronor per timme.

Timavgift

Timavgiften är 979 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 2019-02-25, KF § 26/2019. Taxan gäller från och med 2019-07-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 52 och vecka 1 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-08