Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om tobaksförsäljningstillstånd. Vi tar också ut avgift för den tillsyn vi gör hos verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Avgift för ansökan om tillstånd

Vi tar ut en avgift på 5 080 kronor för att handlägga ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning.

Avgifter för tillsyn

Vi tar ut en fast årlig avgift för vår ordinarie tillsyn av verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgiften är 995 kronor.

För tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tar vi ut en timavgift på 995 kronor per timme.

Timavgift

Timavgiften är 995 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 2019-02-25, KF § 26/2019.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om en indexjustering av taxan 2019-12-11, MBN § 188/2019. Det innebär att timavgiften är 995 kronor per timme och att avgiften för ansökan om tillstånd är 5 080 kronor. Avgifterna gäller från och med 2020-01-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Från och mer 23 december 2020, till och med 8 januari 2021 har vi telefontid kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-03