Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Taxa för livsmedelskontrollen

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre avgifter enligt taxan för livsmedelskontrollen. Det är avgift för registrering, årlig kontrollavgift och avgift för uppföljande kontroll. Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut dessa avgifter.

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift på 1 069 kronor för att registrera en livsmedelsverksamhet.

Årlig kontrollavgift

För den ordinarie livsmedelskontrollen tar vi ut en årlig kontrollavgift. Avgiften baseras på anläggningens kontrolltid som sedan multipliceras med timavgiften. Timavgiften är 1 069 kronor.

Avgift för uppföljande kontroll

För en uppföljande kontroll tar vi ut en avgift på 995 kronor per timme.

Timavgift

Avgiften för registrering och den årliga kontrollavgiften baseras på timavgiften. Timavgiften är 1 069 kronor.

Avgift för godkännande

För att pröva en ansökan om godkännande tar Livsmedelsverket ut en avgift som motsvarar en årlig kontrollavgift.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för livsmedelskontrollen 2019-12-16, § 215/2019. Taxan gäller från och med 2020-01-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Från och mer 23 december 2020, till och med 8 januari 2021 har vi telefontid kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-11-02