Taxa för livsmedelskontrollen

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre avgifter enligt taxan för livsmedelskontrollen. Det är avgift för registrering, årlig kontrollavgift och avgift för extra offentlig kontroll. Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut dessa avgifter.

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift på 1 052 kronor för att registrera en livsmedelsverksamhet.

Årlig kontrollavgift

För den ordinarie livsmedelskontrollen tar vi ut en årlig kontrollavgift. Avgiften baseras på anläggningens kontrolltid som sedan multipliceras med timavgiften. Timavgiften är 1 052 kronor.

Avgift för extra offentlig kontroll

För en extra offentlig kontroll tar vi ut en avgift på 979 kronor per timme.

Timavgift

Avgiften för registrering och den årliga kontrollavgiften baseras på timavgiften. Timavgiften är 1 052 kronor.

Avgift för godkännande

För att pröva en ansökan om godkännande tar Livsmedelsverket ut en avgift som motsvarar en årlig kontrollavgift.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för livsmedelskontrollen 2015-11-23, § 262/2015. Sedan dess har miljö- och byggnadsnämnden justerat taxan.

Den senaste justeringen var en indexjustering som gjordes 2018-12-12, MBN § 206/2018. Det innebär att timavgiften för ordinarie livsmedelskontroll är 1 052 kronor per timme och timavgiften för extra offentlig kontroll är 979 kronor per timme. Detta gäller från och med 2019-01-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 52 och vecka 1 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-17