Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter för att handlägga de ärenden som rör miljöbalken. Det gäller till exempel ansökan om enskilt avlopp, ansökningar om avfallsdispenser, anmälan om att starta ett lantbruk och tillsyn hos verksamheter inom miljö- och hälsoskydd.

Timavgift

För vissa ärenden tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Timavgiften är 781 kronor. Alla fasta avgifter baseras på timavgiften. Miljö- och byggnadsnämnden beräknar och fastställer timavgiften varje år.

Fasta avgifter

För att handlägga de flesta typer av tillstånd, anmälningar och dispenser finns det fasta avgifter som baseras på den tid det normalt tar att handlägga denna typ av ärende. De fasta avgifterna baseras på timavgiften.

Tillsyn för verksamheter

Vi tar ut en fast årlig avgift för verksamheter som kräver regelbunden tillsyn. Avgiften är bestämd utifrån det behov av tillsyn (det antal timmar) som vi har beräknat att just den verksamheten kräver.

För tillsyn på mindre företag som inte kräver lika regelbunden kontroll tar vi istället ut en avgift för den tid som faktiskt har gått åt för att handlägga ärendet.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår vår tid för att hämta in kunskap, läsa in ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, restid, administrativ hantering samt tid för granskning, bedömning och tid för att skriva beslut.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken 2013-11-25 § 216. Kommunfullmäktige reviderade taxan 2014-12-08 § 193.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2020-12-09, MBN § 191/2020. Det innebär att timavgiften är 781 kronor per timme från och med 2021-01-01.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: