Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Reducering av avgift för bygglov och anmälan

Om vi inte klarar av att hålla den handläggningstid som lagstiftningen anger för ditt ärende om bygglov eller anmälan har du rätt till avgiftsreducering. Det innebär att avgiften minskar för varje vecka som går över den lagstiftade handläggningstiden för ärendet.

Reducering av avgift för bygglov

Avgiftsreduceringen för ett ärende om bygglov påbörjas efter vecka 11, från det att ärendet är komplett. Reduceringen av avgiften ska ske med en femtedel per påbörjad vecka som överstiger den maximala handläggningstiden. Det innebär att vi efter fem veckor inte får ta ut någon avgift för lovet. Den debitering som kommer att göras blir i så fall bara för startbeskedet.

Reducering av avgift för anmälan

Avgiftsreduceringen för ett ärende om anmälan påbörjas från och med vecka 5, från det att ärendet är komplett. Reduceringen av avgiften ska ske med en femtedel per påbörjad vecka som överstiger den maximala handläggningstiden. Det innebär att vi efter fem veckor inte får ta ut någon avgift.

Mer information

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: