Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Avgifter - Bygga, bo och miljö

Här kan du läsa om de avgifter som miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut när du till exempel ansöker om bygglov, beställer en karta eller lämnar in en anmälan om kompostering av hushållsavfall. Du hittar också information om avgifter för tillsyn och livsmedelskontroll.

Kart- och mättaxa

Beställer du en karta eller ett mätuppdrag får du betala en avgift enligt kart- och mättaxan.

Plan- och bygglovstaxa

Ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör en anmälan får du betala en avgift enligt plan- och bygglovstaxan.

Taxa enligt miljöbalken

Lämnar du in en ansökan eller anmälan som rör miljöbalken får du betala en avgift som utgår från taxan enligt miljöbalken. Avgift enligt taxan tas också ut för tillsyn hos verksamheter inom miljö- och hälsoskydd.

Taxa för livsmedelskontrollen

Driver du en livsmedelsverksamhet får du betala avgift enligt taxan för livsmedelskontrollen för registrering och kontroll av din livsmedelsverksamhet. Avgift enligt taxan tas också ut för extra offentlig kontroll.

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Ansöker du om tillstånd för tobaksförsäljning får du betala en avgift enligt taxan för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Avgift enligt taxan tas också ut för tillsyn hos verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: