Uppehåll i tömning av slamavskiljare

Om du inte använder ditt avlopp som planerat kan du ansöka om uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljaren. Du kan få uppehåll i maximalt fem år.

Du kan få uppehåll om anläggningens funktion inte äventyras. Uppehållet får heller inte medföra risk för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Du ska ange vilka skäl du har till uppehållet i din ansökan.

Så ansöker du

Du ansöker genom att skicka in blanketten "Ansökan om uppehåll i tömning av slamavskiljare". Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift på maximalt 1 534 kronor. Vi kan vid närmare kontakt lämna ett tydligare besked.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-16