Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Uppehåll i hämtning av sopor, latrin och slam

Om du inte använder din fastighet eller ditt avlopp så kan du ansöka om uppehåll i hämtning av sopor, latrin och slam. Du kan få uppehåll i maximalt fem år. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor, latrin och slam". Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om din ansökan gäller uppehåll i hämtning av sopor eller latrin måste du lämna in ansökan minst en månad i förväg, om det gäller ett permanenthus. Om ansökan gäller ett fritidshus måste du lämna in ansökan senast 1 april aktuellt år.

Du måste ansöka om uppehåll för en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad och minst en hel hämtningssäsong för fritidshus.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om uppehåll. Avgiftens storlek beror på vad du önskar uppehåll för.

Om ansökan bara gäller sopor och latrin är avgiften 401 kronor.

Om ansökan bara gäller slam är avgiften 1 602 kronor för en anläggning med vattentoalett och 801 kronor för en annan anläggning.

Gäller ansökan både slam och sopor eller latrin så är avgiften 2 003 kronor för en anläggning med vattentoalett och 1 202 kronor för en annan anläggning.

Det kan bli aktuellt med reducerad avgift om du ansöker om uppehåll i hämtning av slam och sopor eller latrin samtidigt.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Mellan den 23/6 – 5/8 har vi endast telefontid mellan 10:00 – 12:00

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: