Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Befrielse från kommunal renhållning

Du kan ansöka om att få total befrielse från kommunal renhållning. För att få befrielse måste fastighetens bostadsbyggnad vara i sådant skick att du inte kan använda den för bostadsändamål inom överskådlig framtid (minst fem års tid).

Vid denna typ av befrielse ska fastigheten stå obebodd. Det innebär att hushållsavfall inte ska uppstå på fastigheten. Som fastighetsinnehavare har du vid denna typ av dispens inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentralen. Vid denna typ av befrielse tas ingen renhållningsavgift ut.

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om total befrielse från kommunal renhållning". Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgiften per timme är 781 kronor.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: