Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kompostering av hushållsavfall

Du får kompostera trädgårdsavfall på din egen fastighet, så länge det inte uppstår olägenheter för din omgivning. Men om du vill kompostera annat hushållsavfall måste du först göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det kan till exempel vara matavfall.

Kompostering ska ske i en skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten bör helst vara en varmkompost men i vissa fall kan en kallkompost tillåtas. Det ska även finnas utrymme på fastigheten för att ta hand om kompostjorden.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan om kompostering av hushållsavfall". Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgiften per timme är 781 kronor.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: