Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Eget omhändertagande av latrin

Du kan lämna in en anmälan för att själv få ta hand om latrin i en förmultningsanläggning eller kompost på din egen fastighet. I din anmälan måste du visa att det kan ske på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan om förmultnings-, förbrännings- eller latrintoalett samt eget omhändertagande av latrin eller urin". Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du kan använda samma blankett för att anmäla förmultningstoalett, förbränningstoalett och latrintoalett samt eget omhändertagande av urin.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift på 1 602 kronor.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Mellan den 23/6 – 5/8 har vi endast telefontid mellan 10:00 – 12:00

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: