Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning

Om du har en kretsloppsanpassad avloppsanläggning kan du ansöka om dispens för att själv få hantera restprodukterna. För att få dispens måste näringsämnen och mullämnen nyttiggöras. Du kan få dispens i maximalt fem års tid.

Så ansöker du

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten ”Ansöka om eget omhändertagande av produkter från kretsloppsanpassade avloppssystem”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att du måste göra en anmälan eller ansökan om enskilt avlopp för en ny avloppsanläggning.

Enskilda avlopp

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. För större anläggningar tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 801 kronor.

För mindre anläggningar tar vi ut en avgift på 801 kronor. Men om du lämnar in ansökan i samband med att du anmäler nyinstallation av en kretsloppsanpassad avloppslösning så reduceras avgiften.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: