Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Dispenser

Det finns regler om hur avfall som uppstår i kommunen ska hanteras. Du kan läsa om dessa regler i Vimmerby kommuns föreskrifter om avfallshantering. I vissa fall kan du få undantag från föreskrifterna. Du ansöker om undantag hos miljö- och byggnadsnämnden.

Här ser du vilka typer av undantag som du kan söka dispens för. Klicka på det undantag du vill veta mer om:

Gemensamt sopkärl

Uppehåll i hämtning av sopor, latrin och slam

Kompostering av hushållsavfall

Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Eget omhändertagande av filtermassa från enskilt avlopp

Egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning

Eget omhändertagande av latrin

Befrielse från att lämna hushållsavfall

Total befrielse från kommunal renhållning

Övriga undantagsfall

Du kan även få dispens för andra typer av undantag om det är jämförbart med något av de undantag som finns ovan. För att få dispens måste du ta hand om avfallet så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Ett exempel på ett övrigt undantagsfall är frågor om dispens för verksamheter eller företag där hushållsavfall uppstår som ska hämtas genom kommunen.

Så ansöker du

Börja med att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Beskriv ditt ärende för oss och fråga vilka uppgifter du behöver lämna in för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Du skickar sedan in dessa uppgifter till oss. När vi har fått in din ansökan kommer den att prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: