Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Avfall och återvinning

Allt avfall måste sorteras så att det kan tas om hand på rätt sätt. Här kan du läsa om hur du sorterar och lämnar ditt hushållsavfall. Du kan också läsa om hur du ansöker om dispens, till exempel för att få dela sopkärl med din granne.

Sophantering och återvinning

I Vimmerby kommun är det Vimmerby Energi & Miljö AB som tar hand om det avfall som uppstår i ditt hem. De svarar också på frågor om hur du sorterar och lämnar ditt avfall. På deras webbplats kan du bland annat läsa om:

  • Återvinningscentralen
  • Återvinningstationer
  • När ditt hushållsavfall hämtas
  • Hur du ska sortera
  • Var du kan lämna farligt avfall
  • Avgifter för renhållning

Vimmerby Energi & Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dispenser

Vill du söka dispens ska du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan till exempel ansöka om att få dela sopkärl med din granne eller om att få uppehåll i hämtningen av sopor och latrin.

Dispenser

Avfall från företag

Avfall som uppstår på ett företag kallas för verksamhetsavfall. Avfallet ska sorteras enligt Vimmerby kommuns avfallsföreskrifter.

Information om avfall på företag

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: