Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tomtkö

Bilder på hus i ett villaområde

När det tillkommer nya bostadsområden och villatomter i kommunal regi läggs information ut löpande här på Vimmerby kommuns hemsida.
Just nu finns ingen tomtkö öppen.

När kommunen säljer villatomter använder vi oss av 3 olika strategier:

 1. Tomtkö
  Du kan anmäla dig till någon av Vimmerby kommuns öppna tomtköer.
  Tomtköer öppnas i dagsläget främst för nya bostadsområden och större förtätningsområden med nya enskilda villatomter (så kallade förtätningstomter eller ”lucktomter”) inom Vimmerby tätort eller där kommunen anser att det behövs.

 2. Först till kvarn/Fast pris
  Är du intresserad av en villatomt i någon av de fina orterna kring Vimmerby tätort
  är det först till kvarn och fast pris som gäller, om inget annat beslutats.

 3. Försäljningsuppdrag hos fastighetsmäklare
  När vi inte använder oss av tomtköer eller först till kvarn med fast pris låter vi en auktoriserad fastighetsmäklare hålla i försäljningen. På vår hemsida kommer information finnas om vilka villatomter det rör sig om samt kontaktuppgifter till mäklaren.
  Försäljningen sker då till fast pris eller genom budgivning.

Information innan du anmäler dig till en tomtkö 

Börja med att läsa igenom Vimmerby kommuns tomtköregler så att du är införstådd med vad som gäller.

Tomtköregler för Vimmerby kommun antagen 2021  Pdf, 994 kB.

E-tjänst, anmälan till öppen tomtkö

Kom ihåg att tomtköregistret är en allmän handling, att din registrering lyder under offentlighetsprincipen och möjlig för andra att begära ut. Dina personuppgifter behandlar vi för att kunna admininstrera tomtköansökningar och tilldelningar med stöd av samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar på www.vimmerby.se/dataskydd.

För att få en köplats i en öppen tomtkö behöver du först registrera dig. Det gör du via vår e-tjänst. Anmälan skickas in per automatik när du fyllt i alla uppgifter som efterfrågas och du kommer få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen.

Du kommer senare även få ett mejl med din temporära köplats och information om
hur anmälningsavgiften ska betalas. Den temporära köplatsen baseras på datum och klockslag då anmälan skickades in via e-tjänsten.

Anmälningsavgiften är idag ett engångsbelopp om 500 kronor inkl. moms per tomtkö. Du har rätt att ställa dig i flera öppna tomtköer. Inbetald anmälningsavgift återbetalas inte. Anmälningsavgiften betalas mot faktura från Vimmerby kommun enligt angivna betalningsvillkor till bankgiro 577-2777.

När betalningen inkommit får du ett bekräftelsemejl och din köplats blir fastställd.
Om fakturan inte betalas i tid blir du avregistrerad från tomtkön och du förlorar din temporära köplats.

Bor du utanför Sverige och betalar från utlandet betalas avgiften in på
IBAN SE34 9500 0099 6034 0074 8590, BIC-kod NDEASESS,
Nordea Bank Abp, SE-105 71 Stockholm.
Märk inbetalningen med ditt fullständiga namn och personnummer.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, vänligen kontakta Mark- och exploateringsenheten, telefonnummer 0492-76 93 25, så hjälper vi dig. Den köplats
du får baseras då på tidpunkten anmälan registreras i vårt system. Vi reserverar oss
för att både intern och extern postgång kan komma att påverka din köplats när du inte använder e-tjänsten.

Stängning av tomtkö

En öppen tomtkö stängs först när alla villatomter kopplade till den är sålda, alternativt att beslut har tagits att sälja villatomterna via mäklare.

Alla som är registrerade i tomtkön kontaktas i turordning enligt köplats.

När du blir erbjuden en ledig villatomt har du 4 dagar på dig att tacka ja eller nej till tomten. Du måste lämna besked även om du tackar nej. Du hör enklast av dig till oss via e-post. Skicka ditt mejl till mex@vimmerby.se

Om du tackar ja till en villatomt går vi vidare i ärendeprocessen. Ansvarig mark- och exploateringsingenjör kommer skicka 2 exemplar av köpeavtalet hem till dig. Du har därefter 4 dagar på dig att skriva under och skicka tillbaka båda exemplaren till kommunen i bifogat svarskuvert.

När båda köpeavtalen kommit i retur till kommunen signerar mark- och exploateringsingenjören avtalen och 1 exemplar skickas tillbaka till dig som köpare.
I samband med detta skickas en faktura hem till dig för betalning av köpeskillingen, betalningsvillkor 30 dagar. När köpeskillingen är betald avregistreras du från tomtkön.

Om köpeskillingen inte betalas inom utsatt tid hävs köpeavtalet och är inte längre giltigt. Du avregistreras därmed från tomtkön och förlorar din köplats.

Om du vill anmäla dig på nytt till någon av kommunens öppna tomtköer får du ett nytt ködatum och köplats.

Det är din skyldighet att anmäla adressändring, nytt telefonnummer och/eller ny e-postadress direkt till oss, annars kan du bli avregistrerad från tomtkön.
Enklast meddelar du oss dina nya uppgifter via mex@vimmerby.se

Du får ett bekräftelsemejl från oss när vi uppdaterat dina ändringar.


Vanliga frågor

Nedan har vi besvarat 8 av de vanligaste frågorna som brukar ställas angående Vimmerby kommuns tomtköer och villatomter. Dessa kanske kan vara till nytta för dig.

En tomtkö öppnas när det finns villatomter klara för försäljning. Tomtköer öppnas i dagsläget främst för nya bostadsområden och större förtätningsområden med nya enskilda villatomter (så kallade förtätningstomter eller ”lucktomter”) inom Vimmerby tätort eller där kommunen anser att det behövs.

Det beror på hur många villatomter som är till salu i bostadsområdet du köar till. Varje köande har rätt till 7 dagars betänketid efter att kommunen tagit kontakt utifrån turordning.

När det gäller villatomter där först till kvarn tillämpas går det ofta ganska snabbt, beroende på Mark- och exploateringsenhetens arbetsbelastning.

Då ska du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Telefonnummer: 0495-24 14 00
Mejladress: miljo.bygg@hultsfred.se

Då ska du också kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Telefonnummer: 0495-24 14 00
Mejladress: miljo.bygg@hultsfred.se

Då ska du kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB).
VEMAB, växel: 0492-76 93 00
Mejladress: vimmerby.energi@vimmerby.se
Hemsida: www.vemab.se

Då ska du kontakta Mark- och exploateringsenheten.
Telefonnummer: 0492-76 93 25
Mejladress: mex@vimmerby.se

Då ska du kontakta Lantmäteriet.
Kundcenter: 0771-63 63 63
Mejladress: kundcenter@lm.se

Då ska du kontakta Mark- och exploateringsenheten.
Telefonnummer: 0492-76 93 25
Mejladress: mex@vimmerby.se