Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Så arbetar vi med bygglov och anmälan

I vår kommun är det miljö- och byggnadsförvaltningen som arbetar med frågor som rör bygglov, rivningslov, marklov och anmälan. Här kan du läsa om vårt arbete med lov och anmälan.

När du har skickat in en ansökan eller anmälan till oss så registrerar vi ärendet. Du får en bekräftelse som visar att vi tagit emot dina handlingar och att vi har skapat ett ärende.

När ditt ärende har kommit in till oss så har vi en genomgång av ärendet. Vi kollar om ärendet är komplett eller om du behöver komplettera. Vi kollar också om ärendet behöver skickas på remiss och om nämnden behöver ta beslut i ärendet.

Om ditt ärende är komplett för handläggning skickar vi ett meddelande till dig om att ärendet är komplett och vilka handläggningstider som gäller för just ditt ärende.

Handläggningen av ditt ärende består av:

  • begäran om komplettering
  • remiss
  • skriva en tjänsteskrivelse till nämnden eller ett delegationsbeslut.

Beslutet till ärendet består av två delar. Det första är beslutet om bygglov. Det visar på att din åtgärd är estetisk och överensstämmer med bestämmelserna för området samt är tillgänglig. Vi kan ta beslut om bygglov först när vi anser att ärendet är komplett. Ärendet är komplett när alla nödvändiga handlingar som redovisar ovan nämnda förutsättningar har kommit in till oss.

Därefter måste du få ett startbesked för att få påbörja den planerade åtgärden. Ett startbesked säger att du redovisat goda tekniska förutsättningar till att åtgärden kan bli bra. Vi kan ta beslut om startbesked först när alla nödvändiga handlingar som redovisar de tekniska förutsättningarna har kommit in till oss.

För att få kunna börja använda det du lämnat in handlingar för, så behöver du ha ett slutbesked. Beslutet om slutbesked säger att åtgärden uppfyller lagkraven och är säker att använda.