Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm) inom ett område med detaljplan. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om marklov och startbesked behöver du lämna in:

  • Ansökan om marklov
  • Situationsplan, skala 1:1500, där åtgärden är markerad
  • Sektionsritning som redovisar hur marken ser ut idag och hur du vill att den ska se ut. Markera befintlig marknivå och planerad nivå.
  • Beskrivning av hur åtgärden kommer att gå till.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda

Det är också viktigt att utreda omfattningen av ändringen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man göra andra åtgärder i samband med ändringen, med mera).

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om marklov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om marklov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.