Vård- och Omsorg

Ett par äldre händer som hålls av ett par yngre händer.

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kompetens
för att arbeta med människor som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, sociala problem eller ålder behöver professionell hjälp.

Hela utbildningen pågår under tre terminer. I utbildningen ingår
arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du följer en handledares schema.

Behörighetskrav: Svenska alt svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundläggande nivå.

För mer information kontakta vår Studie och yrkesvägledare.

Kontakt

Ingela Rosell

Administratör SFI och SYV vård
Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 54
E-post: ingela.rosell@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-05