Vård och Omsorg

Ett par äldre händer som hålls av ett par yngre händer.

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kompetens för att arbeta med människor som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, sociala problem eller ålder behöver professionell hjälp.

Hela utbildningen pågår under tre terminer. I utbildningen ingår
arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du följer en handledares schema.

Förkunskapskrav: Svenska alt. svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundläggande nivå.

För mer information kontakta Barbro Modin-Svensson, 0492-76 94 05 eller barbro.modin-svensson@vimmerby.se.

Kontakt

Rebecka Fredriksson

Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 02
E-post: rebecka.fredriksson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-02-12