Lär dig att handleda en lärling!

Sista ansökningsdag för handledarutbildningen är 20/2.

Vi behöver dig som:

  • Vill handleda en lärling på sin väg mot en yrkesutbildning!
  • Vill få en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket och som du har nytta av i många sammanhang!
  • Vill vara med och utveckla vår lärlingsutbildning genom ditt bidrag som handledare!

Utbildningen riktar sig till dig som vill bli mentor på företaget till APL elever

Under den första eftermiddagen arbetar ni gemensamt med modul 1 och 2 i denna utbildning.
Kurstid: 27/2 och 13/3

Efter det förväntas du på egen hand genomföra modul 3 och 4 (tidsåtgång cirka två timmar).

Vid det andra tillfället slutför ni den sista modulen samt får intyg om genomförd handledarutbildning.
Kurstid: 17/4 och 8/5

Kontaktperson: Åsa Lundgren asa.lundgren@vimmerby.se

 

/Sara Olsson, rektor för Vimmerby Lärcenter
Aina Kalle rektor vuxenutbildningen i Hultsfred.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-31