Fristående kurser 2018

Här hittar du fristående högskole- och universitetskurser som ges på Campus Vimmerby.

Ledarskap 7,5 hp - Öppen för sen anmälan

En kurs för dig som vill bli bättre på att kommunicera, lyssna, arbeta med konflikter, ge konstruktiv feedback och leda olika processer.
Kursen utgår från att du vill växa och lära på olika sätt för att fungera effektivare i olika ledarskapsprocesser som du bidrar till.

Kursens mål är att ge grundläggande förståelse för några av ledarskapets förutsättningar för att sedan utveckla tankemönster,
beteenden och färdigheter som du får möjlighet att tillämpa.

Kursinformation och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningskod: HH-40015

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp - Öppen för sen anmälan

Vill du veta mer om bland annat testamente, arvsskifte/arvstvist av ekonomisk karaktär, hur man tolkar avtal, dina rättigheter på din arbetsplats eller vad som gäller när du köpt något som du är missnöjd med?

Kursinformation och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningskod: HH-40026

Pedagogik 1, 30 hp - Öppen för sen anmälan

Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Kursinformation och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningskod: HJ-12710

Psykologi 1-30 hp - Stängd för anmälan

Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs för dig.

Kursinformation och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningskod: HJ-12738

Retorik i tal och skrift 10 hp - Stängd för anmälan

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i retorik, dess ursprung, utveckling och moderna tillämpning i både tal och skrift. Grundläggande språkliga medel för att övertyga och retoriska arbetssätt tas upp. Stor vikt läggs vid dispositionsprinciper och språklig utformning.

Kursinformation och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Stängd för anmälan

Anmälningskod: LNU-00615

Mer information

Kontakt

Campus Vimmerby

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 93 68
E-post: campus@vimmerby.se
Besöksadress:Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2018-08-15