Utbildningar för näringslivet

Din verksamhet kan på flera sätt ha nytta av Campus Vimmerby. Vi är i ständig dialog med såväl offentlig som privat sektor. Den lokala arbetsmarknadens nuvarande och framtida kompetensbehov ligger till grund för vårt utbud av eftergymnasiala program och kurser.

Här utbildar sig inte bara dina framtida medarbetare, vi erbjuder också kurser och seminarier så att nuvarande medarbetare kan vidareutbilda sig. Flera av våra studenter kan du möta på arbetsplatsen redan innan de är färdigutbildade. Genom praktik och verksamhetsförlagd utbildning får ni ett ovärderligt tillfälle att tidigt skapa kontakt med varandra.

Mer information

Kurser för tillverkningsindustrin

VSM - Värdeflödesanalyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Produktionsledning - Produktionslogistik

Industrins digitalisering - teknologihantering

Kurser inom produktionsutveckling

Underhåll för produktionsprestanda 5 hp

Agil produktionsutveckling 5 hp

Automation - möjligheter och utmaningar 5 hp

Sidan senaste uppdaterad: 2020-04-01