Utbildningar för näringslivet

Din verksamhet kan på flera sätt ha nytta av Campus Vimmerby. Vi är i ständig dialog med såväl offentlig som privat sektor. Den lokala arbetsmarknadens nuvarande och framtida kompetensbehov ligger till grund för vårt utbud av eftergymnasiala program och kurser.

Här utbildar sig inte bara dina framtida medarbetare, vi erbjuder också kurser och seminarier så att nuvarande medarbetare kan vidareutbilda sig. Flera av våra studenter kan du möta på arbetsplatsen redan innan de är färdigutbildade. Genom praktik och verksamhetsförlagd utbildning får ni ett ovärderligt tillfälle att tidigt skapa kontakt med varandra.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-11