Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Pressmeddelande
Forskare undersöker intresse förhögre studier i norra Kalmar län

Drömmen om högre studier och förutsättningarna för desamma står i fokus för ett forskningsprojekt som nu drar igång på Campus Västervik. Projektet genomförs av Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet, och Klara Björkum, forskningsassistent på Campus Västervik FoU. Syftet är att använda resultaten i ett arbete med att stärka förutsättningarna för personer som vill studera utan att behöva flytta.

I forskningsprojektet ingår intervjuer med personer i Hultsfred, Vimmerby och Västervik som går sista året på gymnasiet eller läser på Komvux. Personerna får frågor om sitt intresse av studier på universitetsnivå och hur de ser på närhet till studier, utbud av utbildning, akademisk miljö och närvaro av forskning.

Initiativet till undersökningen kommer från utvecklingsprojektet Campus i Småland 2030, som arbetar för ett större utbud av högre utbildning och forskning på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik.

– Vi tror att många i vår del av landet vill studera, men alla kanske inte tycker att förutsättningarna är tillräckligt bra. Forskningsprojektet kan förse oss med viktig kunskap så att vi kan underlätta steget mot högre studier och samtidigt visa på de goda möjligheter som finns i norra Kalmar län, säger Jerry Engström, projektledare Campus i Småland 2030 och chef på Campus Västervik.

– Vi har redan bra koll på vilka utbildningar som arbetsgivarna vill att vi genomför. Nu vill vi veta vad potentiella studenter tänker om vad de vill utbilda sig till. Det blir ett matchningsarbete, säger Jerry Engström.

Resultaten från forskningsprojektet presenteras i början av 2021.

Kontaktperson Campus Västervik
Klara Björkum
Forsknings- och utvecklingskoordinator på Campus Västervik
Arbetar som forskningsassistent i det aktuella forskningsprojektet

Tfn 0490–25 41 27
E-post: klara.bjorkum@vastervik.se

Kontaktperson vid Linnéuniversitetet
Goran Basic
Docent i sociologi och universitetslektor i pedagogik
Linnéuniversitetet

Tfn: 0470–708 959
E-post: goran.basic@lnu.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-05-14