Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Om yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningarna anpassas efter arbetsmarknaden

Tanken bakom yrkeshögskoleutbildningarna är att de ska finnas när och där de behövs. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. Utbildningarna drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.

LIA - Lärande i Arbete

De flesta utbildningarna inom yrkeshögskolan kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats. Genom LIA:n får du som studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden och dessutom kontakt med möjliga arbetsgivare redan innan du är klar.

Yh på distans

Yh-utbildnigar finns både på distans och som ortsbundna utbildningar. Distansupplägget kan se olika ut på olika utbildningar. Många har träffar på utbildningsorten. Läs noga i informationen så att du vet om upplägget fungerar för just dig.

Yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen
Utbildningar på ett års heltidsstudier (minst 200 poäng) leder till yrkeshögskoleexamen. För dem som läst under två år (minst 400 poäng) finns en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Antagning

Det är skolorna själva som sköter antagningen till sina utbildningar. Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning. Vissa utbildningar erbjuder en behörighetsgivande förutbildning.

Studiefinansiering

Utbildningarna berättigar till studiestöd från CSN. Det gäller även LIA-perioderna ute på en arbetsplats.

Sidan senaste uppdaterad: 2020-05-04