Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Campus i Småland 2030

Genom projektet Campus i Småland 2030 samverkar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för att säkra kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen – utifrån arbetsmarknadens behov och tillsammans med universitet, högskolor och yrkeshögskoleanordnare.

Utbildning och forskning i fokus

Målet med projektet är att dessa tre lokala campus under 2021 har startat eller avtalat om att starta sammanlagt 15 utbildningsprogram, 15 fristående kurser, 15 yrkeshögskoleutbildningar samt 15 projekt inom forskning och utveckling (FoU). Utbildningar och forskningsprojekt drivs i samverkan med universitet, högskolor och yrkeshögskoleanordnare.

Utgångspunkt i regionens behov

Verksamhetsutvecklingen sker utifrån den regionala arbetsmarknadens behov. Projektet har under 2019 genomfört en omfattande inventering av såväl privata som offentliga sektorns behov av kompetens, utveckling, kunskap och forskning – nu och i framtiden. Resultatet av inventeringen kommer att påverka hur utbudet inom områdena utbildning, forskning och utveckling på de tre campusen kommer att se ut.

Lobbyarbete för större statligt ansvar

Inom projektet pågår ett påverkansarbete för att få till samverkansformer och förändra den nationella högskolepolitiken. Projektets aktörer vill att staten ska ge incitament till universitet och högskolor att i samverkan med kommunala verksamheter tillgängliggöra högre utbildning och forskning. I dag finns en stor brist på kompetens i hela landet, särskilt på orter med långa avstånd till universitet och högskolor. Ökad tillgång till högre utbildning och forskning kan stärka dessa orters kunskaps- och kompetensförsörjning och därigenom uppnå positiv samhällsutveckling. Dessutom får många fler människor – oavsett var de bor – möjlighet att studera på högre nivå.

Modell för regional samverkan

Ett mål är också att dokumentera och sprida projektets arbetsmodell, som handlar om samverkan och regionalt perspektiv. Campus i Småland 2030 leds av Västerviks kommun och drivs i samverkan mellan Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun. Arbetet sker på kommunernas lokala campus. Finansiärer bakom projektet är, förutom kommunerna: Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Kontakt

Campus Vimmerby

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 93 68
E-post: campus@vimmerby.se
Besöksadress:Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-08-21