Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. De studerande ska få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av sitt vardags- och samhällsliv.

Syftet med särvux är att ge kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbete, boende och fritid. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Kommunen är skyldig att erbjuda särskild utbildning för vuxna.

Undervisningen ges på dagtid.

Studiegrupperna är små och anpassas till den studerandes önskemål och behov.

Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-30