Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en fyraårig och frivillig skolform som ungdomar med utvecklingsstörning kan söka efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även individuella
program för de elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt
program.

I Vimmerby kommun finns det ingen gymnasiesärskola.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28