Modersmålsundervisning

Elever i grundskolan och gymnasiet ska erbjudas undervisning i sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande.

Beslut om modersmålsundervisning

För att modersmålsundervisning ska anordnas måste följande villkor vara
uppfyllda:

  • Språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • Det finns minst fem elever som önskar undervisning i samma språk
  • Det finns en lämplig lärare

Nationella minorietsspråk

För de nationella minorietsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib
och samiska har elever utökad rätt till undervisning i modersmål i grundskolan
och gymnasiet.

Ansökan om modersmålundervisning

Det är rektor som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Blankett för ansökan om modersmålsundervisning får eleven på skolan. 

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

I förskolan och förskoleklassen ska barn och elever med annat modersmål än
svenska få möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Kontakt

Anna Ljungqvist

Rektor AL-skolan F-6
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 38
E-post: anna.ljungqvist@vimmerby.se

Agneta Kling

Rektor
Vimmerby gymnasium, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 69
E-post: agneta.kling@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28