Läsårstider, lov och ledigheter

Läsårstider, lovdagar och studiedagar för elever i förskoleklasser, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Här finns också information vad som gäller om elev behöver vara ledig utöver loven.

Skolstarten höstterminen 2019

Grundskolorna startar tisdagen den 20 augusti

Astrid Lindgrens skola
Förskoleklass-åk 6, kl. 08:15
Åk 7-9, kl. 08:20, samling i AL:s idrottshall

Vimarskolan
Förskoleklass-åk 6 och grundsärskolan, kl. 08:15, samling i respektive klassrum
Åk 7-9, kl. 08:15, samling i Idrottshallen

Rumskulla skola, Storebro skola, Brännebro skola, Djursdala skola, Frödinge skola, och Tuna skola, kl. 08:00
Södra Vi skola, kl. 08:30

Skolskjuts – resor till och från grundskolor
Eleverna åker till och från skolan med ordinarie linjetrafik eller upphandlad skolskjuts. Grundskoleelever som åker med upphandlad skolskjuts, får ett brev med information om resan till och från skolan innan skolstarten.

Vimmerby gymnasium, tisdag 20 augusti

Årskurs 1
Kl. 08:30, upprop i matsalen för följande program:
El- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och introduktionsprogrammen

Kl. 09:30, upprop i matsalen för följande program:
Naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet

Onsdag 21 augusti
Startar årskurs 2 och 3, kl. 08:15, anslag om plats är uppsatta på skolan.

Elevresor – resor till och från gymnasieskolan
Gymnasielever åker till och från skolan med ordinarie bussar.

Skolskjutsar
Frågor om skolskjuts besvaras av samhällsbyggnadsavdelningen, telefon 0492-76 90 74.

Vimmerby Lärcenter
Kursstart måndag 19 augusti, kl. 08:30

Läsårstider grundskolor och gymnasiet 2019-2020

Höstterminen 2019

20 augusti - 20 december

Vårterminen 2020

8 januari - 12 juni

Lovdagar 2019

Studiedagar: 18 och 19 september
Höstlov: Vecka 44 (28 oktober-1 november)

Lovdagar 2020

Studiedagar: 8 januari, 16 och 17 mars
Sportlov: Vecka 8 (17-21 februari)
Påsklov: Vecka 16 (14-17 april)
Lovdagar: 22 maj

Läsårstider Vimmerby Lärcenter läsåret 2019/2020

Kursstart hösten 2019
Måndag 19 augusti, kl. 08:30

Kursstart våren 2020
Måndag 13 januari, kl. 08:30

Svenska för invandrare - sfi

Kontinuerligt intag till grupper och intag till introkurs cirka en gång per månad.

Sommarstängt veckorna 29-31.

Frånvaro och ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elev som är antagen till ett program delta i undervisningen, om inte eleven har giltiga skäl för ledighet.

Kortare ledighet under läsåret

I Vimmerby kommun får mentor/klassföreståndare besluta om ledighet högst 3 dagar under ett läsår.

Ledighet över 10 dagar sammanlagt under läsåret

Om det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre tid än 10 dagar.

Eleven och vårdnadshavaren har en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven går miste om och själva ansvara för att eleven tar igen det som den missat.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28