Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar att hålla sig informerade om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

  • Ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år,
  • inte genomför eller inte har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Kommunen ska löpande under året hålla sig informerad om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda ungdomarna individuella åtgärder. Aktivitetsansvaret ska i första hand syfta till att motivera en individ att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen samlar in dessa uppgifter och för register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Vilka insatser kan ges?

  • Utbildningsinsatser, att hjälpa till med att hitta en utbildning och skolform som passar.
  • Arbetsmarknadsinsatser, att planera för praktik eller arbete.
  • Sociala insatser, stöd om den unge har det jobbigt, kanske är skoltrött eller saknar en meningsfull fritid.

Kontakt

Agneta Kling

Rektor
Vimmerby gymnasium, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 69
E-post: agneta.kling@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-01