Tuna Föräldraförening

Tuna Föräldraförening, TUFF är en ideell förening som år 1999 startades och följande stadgar antogs:

  • Barnen skall känna sig trygga i skolan
  • TUFF skall informeras om aktuella saker från skolledningen
  • TUFF skall informera skolledningen om aktuella saker
  • TUFF skall sträva efter kontakt/samarbete med övriga föräldraföreningar i kommunen

TUFF har som uppgift att arbeta för barnens bästa. Detta har skett genom att varje år välja en styrelse som har samordnat föreningens arbete. Vi har mellan 2-3 möten per termin där styrelsen, klassföräldrar samt representanter från skolan finns med och diskuterar aktualiteter. Områdeschefen och rektor brukar också försöka att delta i styrelsemötena.

Majoriteten av de pengar som föräldraföreningen har får vi in via medlemsavgiften. Pengarna används till utflykter under skollov, olika sorters lekredskap/utrustning etc. TUFF är även med och arrangerar skolans vårshow där TUFF skänker stor del av inkomsten till klasskassan i årskurs 5.

Vi önskar att föräldrar till barn på Tuna skola ska känna att det är delaktiga i och kring skolan och här ser vi vår förening som en viktig och lättillgänglig mellanhand. Vi ber därför föräldrarna om hjälp vid våra aktiviteter eller annat under årets gång. Vi har förståelse för att de flesta har mycket aktiviteter på sin fritid, men även om man bara kan hjälpa till 2-3 timmar någon gång per år så är det till stor hjälp för våra barn.

För att bli medlem i föreningen ska man ha barn i Tuna skola, medlemsavgiften är 100 kr per familj och år. Vi ser gärna att så många som möjligt väljer att vara medlemmar, för ju mer pengar vi får in desto mer kan vi göra för eleverna.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor, idéer och synpunkter.

Ordförande: Johanna Haskett, 072-311 16 84

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-20