Rumskulla föräldraförening

Rumskulla Föräldraförening är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst
obunden. Föreningens överskott skall komma barnen tillgodo.

Vårt syfte är att:

 • Tillvarata barnens intressen
 • Bidra till ökad gemenskap mellan barn,
  föräldrar och pedagoger.
 • Verka för skolans fortlevnad och genom
  aktiviteter bidra till en ökad samhörighet.

Vad gör vi?

 • Vi anordnar lussefika till barnens julfest i samband med terminsavslutning, långtårta till skolavslutningsfestligheterna inför sommarlovet, lekar och aktiviteter till förskolans och skolans gemensamma grillkväll.
 • Vi har som målsättning att ordna två
  aktiviteter/termin utanför skoltid för att skapa gemenskap.
 • Här är exempel på några aktiviteter som vi anordnat under 2018, disco i vår gympasal för både förskolebarn och skolbarn, pulkadag med korvgrillning, hyrt Gullringens simhall, lotteri och ansiktsmålning på Rumskulladagen.

Medlemskap

Medlem kan alla som har barn i Rumskulla skola och förskola bli mot erläggande av medlemsavgift 50Kr/familj och år. Stödmedlemskap kan fås av alla som har anknytning till skolan.

Styrelsen

Ordförande: Karin Isaksson

Sekreterare: Maria Lindgren

Kassör: Frida Almqvist

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-08