Lila arbetslaget

I Lila arbetslaget arbetar vi med klasserna 8B, 8D och 9B

Vi som arbetar här är:

Namn

Klf

Ämnen

Ingrid Snickars

9B

MU, arbetslagsledare

Anders Eriksson

9B

Elevassistent

Morgan Esping

8B

SLTM, TK

Susanne Ljungdahl

8B

MA, SV

Torbjörn Bodman

8D

IDH

Helena Nordin

8D

MA, NO

Cathrine Hedqvist


Samordnare

Sohrab Hussein


Elevassistent

Sabina Sakari


EN,SV

Linnea Fasth


Moderna språk SP

Telefonnummer till arbetslaget

Telefonnummer till arbetslaget 0492-76 92 48. Ni kan också komma i kontakt med oss via e-post.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-27