Fritids, fritidshem

Fritidshemmen vänder sig till barn från och med höstterminen barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Fritidshemmens verksamhet och undervisning utgår från den värdegrund och de uppdrag som finns beskrivet i läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Fritidshemmet finns i anslutning till grundskolorna och barnet blir placerat i det fritidshem barnet har sin skolplacering. Fritidsverksamheten är öppen både skoldagar och lov- och studiedagar.

Ansökan om plats i fritidshem

 I vår e-tjänst kan du enkelt och snabbt ansöka om plats i fritidshem för ditt barn. Där kan du också uppdatera schema och inkomstuppgifter.

Ansökan till fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olika former av fritidsverksamhet

I Vimmerby kommun finns det kommunala fritidshem och ett fristående fritidshem.

När har fritidshemmen öppet?

Fritidshemmen har öppet måndag - fredag kl 06.00-18.30, morgon- och kvällstid kan vara förlagd på närliggande förskola.

Avgifter i fritidshem från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 höjs inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) till 46 080 kronor (tidigare 45 390 kronor). Det medför en höjning av avgifterna från och med 1 januari 2018.  

Avgifter för maxtaxa i fritidshem

Barn

Avgift

Maxtaxa

Barn 1

2 % av inkomsten

922 kr

Barn 2

1 % av inkomsten

461 kr

Barn 3

1 % av inkomsten

461 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr


Om ditt barn deltar i annan verksamhet

Om ditt barn är inskrivet i förskola/fritidshem och deltar i verksamhet utanför förskola/fritidshem, kan barnet inte samtidigt ha placeringstid i förskola/friitidshem. Personalen ansvarar inte för barnet då det befinner sig i annan verksamhet. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för barnet under den tid barnet lämnar förskolan/fritidshemmet till det återkommer, oavsett om barnet går själv eller inte.

Avgiftskontroll i fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen retroaktiv avgiftskontroll för familjer som har plats i fritidshem.

Utvecklingsdagar

Två gånger per år har fritidshemmen stängt för att personalen ska få möjlighet till gemensamma verksamhets- och kompetensutvecklingsdagar.

Du som har behov av fritidshem för ditt barn under utvecklingsdagen anmäler det till respektive rektor.

Sommarstängt i fritidshemmen 2018

Under semesterperioder kan fritidshemmen ha begränsade öppettider. De barn och och elever som finns i verksamheten erbjuds under den tiden en annan placering.

I år har fritidshemmen i Vimmerby kommun semesterstängt veckorna 29, 30 och 31. Astrid Lindgrens skolas och Vimarskolans fritidshem har öppet alla veckor under sommaren.

Fritidsplacering under sommaren

Barn boende i Djursdala, Södra Vi, Rumskulla och Gullringen erbjuds fritidsplacering på Astrid Lindgrens skolas fritidshem och barn boende i Storebro, Tuna och Frödinge erbjuds fritidsplacering på Vimarskolans fritidshem.

Kontakt

Nicole Bieberbach-Salim

Administratör
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 83
E-post: nicole.bieberbach-salim@vimmerby.se
Förskolor samt fritidshemmen AL, Gullvivan, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla och fristående fritidshemmet Källbacken

Sofia Nilsson

Administratör
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 79
E-post: sofia.v.nilsson@vimmerby.se
Förskolor samt Vimarskolan, Storebro, Tuna och Frödinge fritidshem

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-15