Avgiftskontroll för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Vimmerby kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför vi årligen en avgiftskontroll. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift vårdnadshavare har lämnat och som är registrerad inom förskola och fritidshem i Vimmerby kommun.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Beslut om avgiftskontroll

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 juni 2017 om att genomföra årlig retroaktiv avgiftskontroll.

Mer information

Kontakt

Thomas Hjelm

Controller
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 21
E-post: thomas.hjelm@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-23