Sommarlov 2019

Ansökan om bidrag till sommarverksamhet 2019.

Tiden går fort och snart är sommaren här. Vi söker nu föreningar och organisationer som vill ansöka om bidrag för sommarverksamhet 2019.

Syfte

Att erbjuda roliga och spännande aktiviteter och upplevelser för barn och ungdomar i åldrarna 6 – 15 år under hela sommarlovet. Aktiviteterna ska vara tidsbegränsade under Vimmerby kommuns sommarlov och främst vara ”prova på” verksamhet.

Verksamheten skall vara gratis för deltagarna och rikta sig till alla oavsett kön, social bakgrund eller eventuella funktionshinder och därmed skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Vill du ha hjälp med att bolla idéer eller vill ni göra något men saknar idéer så tveka inte att kontakta oss för hjälp med detta.

Bidrag

Bidrag kan utgå för verksamhets och materialkostnader.

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 2 maj, på avsedd blankett. Blanketten hämtas hos Fabriken eller längre ner på denna sida.

Redovisning

Bidraget ska redovisas senast 45 dagar efter avslutad lovverksamhet. Till redovisningen ska bifogas, ekonomisk redovisning med styrkta verifikationer för material och verksamhetskostnader. Redovisningen ska innehålla en kortfattad verksamhetsberättelse och några bilder från verksamheten. Antal deltagare samt fördelningen mellan tjejer och killar skall redovisas också.

Övrigt

Bidrag utgår inte till verksamhet utanför Vimmerby kommun
Max 50% av beviljat bidrag kan utbetalas i förskott.
Inga medlemsavgifter får krävas av deltagarna.

Marknadsföring av er förening och aktivitet på vår hemsida i sommar

Även om ni inte erhåller bidrag för er sommarverksamhet kan ni erbjudas plats i vår sommarmarknadsföring som kommer att ske på vår hemsida. Denna marknadsföring är gratis! www.vimmerby.se/sommarlov2019länk till annan webbplats

För mer information kontakta:

Camilla Karlsson, fritidsledare Fabriken
Telefon: 0492-76 94 20
E-post: camilla.karlsson@vimmerby.se

Mer information

AnsökningsblankettWord (word, 233.4 kB)

Kontakt

Camilla Karlsson

Fritidsledare, samordnare
Fabriken, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 20
E-post: camilla.karlsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-28