Sommaren 2018

Ansökan om bidrag för sommarlovsverksamhet 2018

Inför denna sommar 2018 har Vimmerby Kommun ansökt om extra statligt stöd för att erbjuda kostnadsfria aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling för barn mellan 6-15 år.

För att ni som förening ska ha möjlighet att söka extra pengar utöver den vanliga fördelningen ska era sommarlovsaktiviteter;

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Information om detta kommer att skickas ut till alla kommunens föreningar inom kort och sista anmälningsdag för detta bidrag är den 6 april 2018.

Om ni beviljas extra bidrag ska en ekonomisk redovisning lämnas in. Ni redovisar vilka aktiviteter som genomförts samt hur många pojkar och flickor som deltagit.

För mer information kontakta Peter Knutsson på Fabriken.

Kontakt

Peter Knutsson

Fritidsledare
Fabriken, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 68
E-post: peter.knutsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-05-25