Marknader 2020

Vimmerby marknad. Fotografi från 1910-talet

Tre gånger per år anordnas torgmarknader i Vimmerby.

För 2020 är planerade datum 23 maj, 10 oktober och 19 december.

Marknader har pågått i Vimmerby sedan 1500-talet, kanske ännu längre tillbaka i tiden. Då Carl IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre marknader. Den traditionen fortlever ännu idag. Vimmerby kommun ansöker själva om tillstånd hos Polismyndigheten.

För dig som vill boka plats eller disk för att sälja saker på marknaden finns nu en ansökningsblankett om marknadsplats.
Alla bokningar av marknadsplatser sker på denna blankett. När du fyllt i blanketten nedan trycker du på "Skicka formulär"-knappen - blanketten skickas då automatiskt till rätt mejladress.

Du fyller i alla uppgifter på blanketten, vissa fält är tvingande att fylla i för att vi ska kunna fakturera och veta vilken typ av försäljning du har.
När blanketten är ifylld mejlar du den till marknad@vimmerby.se

Avgifterna nedan betalas mot förskottsfaktura från Vimmerby Kommun.

Tabell visar alternativ och priser

Alternativ

Pris

Pris per meter

100 kronor

Pris per disk

400 kronor

El som tillval

80 kronor (moms 25% tillkommer)

Eventuell avbokningsavgift

100 kronor

Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Om du behöver avboka kan detta göras senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Se mer information i dokumentet nedan.

Kontakt: Gatukontoret driftenheten marknad@vimmerby.se

Vill du servera eller sälja livsmedel på en marknad kan du behöva registrera dig hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Se länk nedan för mer information.

Marknad Vimmerby

Marknad Vimmerby
Gatukontoret
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: marknad@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-02-06