Marknader 2019

Vimmerby marknad. Fotografi från 1910-talet

Tre gånger per år anordnas torgmarknader i Vimmerby.
Under 2019 äger dessa marknader rum 25 maj, 12 oktober och 14 december.

Marknader har pågått i Vimmerby sedan 1500-talet, kanske ännu längre tillbaka i tiden. Då Carl IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre marknader. Den traditionen fortlever ännu idag. Vimmerby kommun ansöker själva om tillstånd hos Polismyndigheten.

För dig som vill boka plats eller disk för att sälja saker på marknaden:

Tabell visar alternativ och priser

Alternativ

Pris

Pris per meter

100 kronor

Pris per disk

400 kronor

El som tillval

80 kronor

Eventuell avbokningsavgift

100 kronor

Kontakta Jonas Johansson om du vill boka, se kontaktuppgifter nedan. Uppge hur många meter/diskar du vill boka och om du vill ha el som tillval. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Om du behöver avboka kan detta göras senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Se mer information i dokumentet nedan.

När du bokar behöver du uppge ditt eller företagets namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer eller personnummer. Kostnaderna betalas mot utställd förskottsfaktura.

Vill du servera eller sälja livsmedel på en marknad kan du behöva registrera dig hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Se länk nedan för mer information.

Kontakt

Jonas Johansson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 82
E-post: jonas.johansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-25