Litteraturnod - ett regionalt litteraturuppdrag

Vimmerby kommun har fått Region Kalmar läns uppdrag att forma ett litteraturuppdrag för regionen. 

En utredning har genomförts av Nilsson & Månsson AB under perioden september 2018 till och med mars 2019. I uppdraget ingick att göra en resursbeskrivning med behov, tillgångar, möjliga finansieringskällor, partners och möjlig framtida organisation. Vidare ingick att ta fram en kortsiktig och långsiktig handlingsplan.

Mer information om arbetet med Litterär nod kommer publiceras framöver.

Kalmar län har flera välrenommerade författare. Det manifesters framför allt i Vimmerby kommun och genom Astrid Lindgrens barndomshem Näs. För av att stärka och gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära samtalet samt författarsällskapens verksamhet utvecklar Region Kalmar län ett främjaruppdrag för litteraturområdet. Genom en litteraturnod kan förutsättningarna för litterära upphovspersoner, relevanta arvoden, mötesplatser och aktiva nätverk uppmärksammas och utvecklas. Prioriteringen är: Region Kalmar län ska etablera ett främjandeuppdrag för litteratur som stöd för litteratur som konstform och för litterära upphovspersoner. (Kultur att växa i - Kalmar länskulturplan 2022)


Kontakt

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-11